BANNER11
BANNER11-1
BANNER113

ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ταπροϊόνταμας

 • 3芯4芯交联聚乙烯绝缘电力电缆

  Καλώδιο τροφοδοσ ζ π ν ν 4 πυ ν ν lpe

  Όνομα交联聚乙烯绝缘电力电缆标准IEC60502, BS, DIN, ASTMgb12706 Hingga 35 kv - 2008标准电压导体铜或铝导体截面ΜεβάσητιςαπαιτήσειςτουπελάτηΕφαρμογήΤο中压电力电缆χρησιμοποιείταισεσταθερήτοποθέτησηγιατηδιανομήτηςηλεκτρικήςενέργειαςστACοονομαστικήτάση35 kvκαικάτωαπό35 kvγραμμήμετάδοσης。ΣυσκευασίαΞύλινοτύμπανοΠακέτοήμόνωσηαπόσίδερο——ξύλινοτύμπανοΤομονωμένοκαλώδιοτροφοδοσίαςPVCή聚乙烯聚乙烯είναικατάλληλογια……

 • 亚博苹果App岩棉夹芯板,双层氧化镁板

  πάνελσάντουιτςαπόμαλλίμεδιπλόστρώμα……

  ΌνομαπροϊόντοςΠάνελσάντουιτςαπόμαλλίβράχουΠλάτος900毫米980毫米1160毫米1180毫米Μέγιστομήκος6000毫米ήπροσαρμοσμένοπάχοςτοίχου50毫米75毫米100毫米Χάλυβαςπάχοςπροσώπου0,5 - 1,0毫米ΕξωτερικήπλάκαΥλικόPPGI, Al-mg-M, nΧάλυβαςκράματος,χάλυβας党卫军,χάλυβαςTi-Zn, HPL, VCM涂布PE、PVDF、黄芪丹参滴丸核心材料EPS框架结构ΓαλβανισμένοήπροφίλπλαίσιοδομήΕφαρμογήΧημικό,ιατρικό,ηλεκτρικό,φαγητό,φαρμακευτικόκαθαρόδωμάτιοΥιοθετείκαλήςποιότηταςφύλλοεπιφάνειαςPCGIμεπληρωτικό每股收益。Χαν……

 • 亚博mg免费1类节能直边型LED洁净面板灯

  Κλάση1εξοικονόμησηςενέργειαςμεευθείαάκρ领导τηύπου……

  ΌνομαπροϊόντοςΤύποςευθείαςακμής领导καθαρόφωςπάνελΙσχύς14 w 28 w 18 w 36 wΠροέλευσηΚίναΤάσηAC200VΕπίπεδομόνωσηςΚλάση1ΠιστοποιητικόCE CCC RoHSΤοφωτεινόφωςβγαίνειεντελώςεπίπεδο,μεευρύτερηγωνίαφωτεινότητας。Οειδικόςσχεδιασμόςκυκλώματος,γιατηναποφυγήενόςκακούλαμπτήραεπηρεάζειτοσυνολικόαποτέλεσμα,χωρίςραδιοφωνικέςπαρεμβολές),δενθαμολύνειτοπεριβάλλον。Εξοικονόμησηενέργειας,υψηλήφωτεινότητα,χωρίςυδράργυρο,χωρίςυπέρυθρεςακτίνες,χωρίς紫外线,χωρίςηλεκτρομαγνητικέςπαρεμβολές,όχι……

 • Class 1 Class 0橡塑绝缘材料

  Κλασική πλαστικ η μ ο ζ…

  ΥψηλήαπόδοσηπυρασφάλειαςΗπυρίμαχηαπόδοσητωνπροϊόντωνκαουτσούκκαιπλαστικούχρώματοςκατηγορίαςΒ1πληροίπλήρωςτιςαπαιτήσειςτηςεύφλεκτηςκλάσηςΒ1καιάνωπουορίζεταιστοGB 8627年«Μέθοδοςταξινόμησηςγιατηναπόδοσηκαύσηςοικοδομικώνυλικών»。Υιοθετήστετημοναδικήφόρμουλαπροστασίαςτουπεριβάλλοντος,τουλικόσεκατάστασηκαύσης,ησυγκέντρωσηκαπνούείναιμικρή,ότανηκαύσηδενθαπαράγειεπιβλαβείςγιατονανθρώπινοκαπνό。Ιδιόκτητο nano micro foa…

ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ημηχανικήμας

Εμπιστευτείτε μα ζ, επιλ α ζ

Σχετικάμεεμάς

 • 公司

Σύντομηπεριγραφή:

ΗCESE2(Ταϊλάνδη)有限公司πουιδρύθηκετο2016βρίσκεταιστηνΜπανγκόκ,τηνπρωτεύουσατηςΤαϊλάνδης。Είναιεξαρτώμενηαπότην中国电子系统工程第二建设有限公司πουσυνδέεταιμετηνCEC。
ΕίμαστεπροσανατολισμένοιστονπελάτηκαιαντιμετωπίζουμετηνκορυφαίατεχνολογίαμηχανικώνκαθαρώνσυστημάτωνοικιακήςχρήσηςωςβασικήανταγωνιστικότηταμαςΠαρέχουμεεπαγγελματικέςυπηρεσίεςγιακατασκευήμεγάληςκλίμακαςεργοστασίωνυψηλήςτεχνολογίαςστουςτομείςτωνημιαγωγών,τωνεπίπεδωνοθονών,τωντροφίμωνκαιτωνφαρμακευτικώνπροϊόντων,τωνβιοεπιστημών,τωνεπιστημονικώνερευνητικώνιδρυμάτων,τηςνέαςενέργειας,τηςβιομηχανικήςπροστασίαςτουπεριβάλλοντος,τηςέξυπνηςεπιχείρησηςκλ。π。Εκτόςαυτού,παρέχουμεμονόπλευρεςκαιολόπλευρεςσυστηματικέςλύσειςμηχανικήςγιαβιομηχανίαυψηλήςτεχνολογίας。

Baidu